Comuna Saschiz implementează proiectul ,, Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș”
2017-12-21 16:00:45


Comuna Saschiz, județul Mureș, în calitate de beneficiar a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul ,,Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș". Contractul de finanțare a fost semnat în 26 mai 2017, termenul de implementare fiind 10. 12. 2019. .

 

Obiectivul general al proiectului, conform Cererii de finanțare - Anexa 2 la contractul de finanțare nr. 21/26 mai 2017, este restaurarea unui monument istoric din comuna Saschiz - cetatea de refugiu - cu denumirea anterioară Cetatea țărănească și redarea lui publicului vizitator, respectiv revitalizarea cetății prin atragerea turiștilor, oferind astfel o experiență turistică de calitate. Obiective specifice: restaurarea obiectivului prin păstrarea tuturor caracteristicilor sale istorice și artistice; realizarea/distribuirea de materiale de informare și publicitate pentru a evidenția valorile reprezentate de către clădire/refuncționalizarea clădirii; realizarea unor activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu; digitizarea obiectivului de patrimoniu, conform Ghidului Solicitantantului.

 

Proiectul "Restaurarea cetății de refugiu sec. XIV din Saschiz, jud. Mureș", finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 5, Proritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, este implementat de către comuna Saschiz și are o valoare totală de 8.490.911,23 lei (suma reprezentând valoarea totală a proiectului conform contractului), din care 8.257.753,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 168.525,58 lei este valoarea contribuției proprii eligibile a benefici. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

 

Fișiere atașate

Înapoi