Anunt licitatie masa lemnoasa pe picior 16.06.2017
2017-06-07 09:39:41

 

ANUNT

privind organizarea licitației intermediare de vânzare de

masă lemnoasă pe picior -productia anului 2017

 

  Organizatorul licitației: comuna Saschiz, Saschiz nr. 159, jud. Mures, cod 547510, tel. 0265711602, e-mail saschiz@cjmures.ro

   Data și ora desfășurării licitației: 16.06.2017  ora 10:00
   Locul desfășurării licitației: Saschiz nr. 159, jud. Mures, cod 547510

   Tipul licitației: licitație publică în PLIC INCHIS .

   Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor ,,Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică", aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 617/2016
   Data și ora organizării preselecției: 14.06.2017  orele 1100
   Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 14.06.2017 orele 900

   Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partida sunt afișate la sediul organizatorului și pe site-ul www.ocoalederegim.ro.  

     Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferită la licitație este de 2060 m3,din care:
 1.Pe natura de produse:

    a.Produse  principale:    820 mc

    b.Produse secundare:   1174 mc

    c.Produse de igiena :

    d.Produse accidentale:    66 mc

 2.Pe specii si grupe de specii:

     a.Rasinoase :                   71mc

     b.Stejar :                        126mc

 c. Fag   :                       1053mc

 d. Diverse tari :              677mc

 e.  Diverse moi  :           133mc     

   Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică certificat.(SA-FM/COC-004131 FSC100%)
   Masa lemnoasă pe picior ramasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, în condițiile prevăzute de  reglementările în vigoare.
     Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de:26.06.2017.
      Alte informaţii privind organizarea licitaţiei,,cu oferta in plic inchis"

   Neîncheierea contractului de vânzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate ,în termen de 10 zile lucrătoare ,stabilit prin caietul de sarcini ,din culpa exclusivă a operatorului economic /grupului de operatori economici adjudecatar ,atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasa respective şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic,în urmatoarele situaţii:

a.nu a fost încheiat contractul de vânzare -cumpărare a masei lemnoase ,în conditiile legii,din culpa operatorului economic;

b.nu a constituit garanţia de buna execuţie ,la data încheierii contractului;

c.îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia

 

Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației telefon/fax. 0265711602,email. primaria_saschiz@yahoo.com.

 

 

Organizator,
Comuna Saschiz

 

 

 

 

 

 

LISTA PARTIZILOR

masa lemnoasa pe picior -  productie industriala 2017 -  

 

Nr

crt

Partida

UP

 

UA

 

Su-praf

Ha

Natura produs

Vol

total

Rasi-noa-

se

Stejar

Fag

Div

tari

Div

Moi/

Cires pas

Val

Totala

 

Pas

Licita-tie

-lei-

 

Pret

de pornire licitatie

Garantie

participare

1

8223

VI

113E

7,5

Pr 2

593

0

65

505

23

0

80850

   8,55

175

4042

2

8350

VI

25A

13,6

T.CON

134

0

26

26

82

0

8710

3,25

65

436

3

8346

VI

106D

4,1

T.CON

93

0

3

38

52

0

8370

4,50

90

419

4

8318

VI

28B

2,9

ACC1

66

66

0

0

0

0

6600

5,00

100

330

5

8344

VI

68A,D

21,8

RARIT

524

0

8

344

148

24

31440

3,00

60

1572

6

8349

VI

98

6,7

RARIT

77

0

3

0

33

41

3850

2,50

50

193

7

8335

VI

51,52C

24,1

RARIT

111

5

0

43

51

12

4440

2,00

40

222

8

8333

VI

36AB

13

RARIT

390

0

18

77

248

47

19500

2,50

50

975

9

8334

VI

140AF

6

RARIT

72

0

3

20

40

9

3600

2,50

50

180

 

Total

 

 

99.7

 

2060

71

126

1053

677

133

167360

 

 

8369

  Preturile nu contin TVA; Pretul de incepere al licitatiei va fi cu o treapta mai mare fata de pretul unitar .

Cont garantie RO03TREZ4785006XXX000050; treapta de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.

 

                                                                                                        Intocmit,

                                                                                                   Soaita Ovidiu

 

 

 

Înapoi