Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 Hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrailor de interventii pentru proiectul REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOALA GIMNAZIALA DIN LOC. SASCHIZ 2018-06-18
26 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-06-18
25 / 2018 Hotarare privind modificarea HCL nr. 13. 30.03.2018 privind investitia EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA SASCHIZ JUD. MURES 2018-06-18
24 / 2018 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Saschiz 2018-06-18
23 / 2018 Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor handicap GRAV 2018-06-18
22 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru anul 2017, a bugetului local si bugetul institutiilor vinantate integral sau partial din venituri proprii. 2018-05-10
21 / 2018 Hotarare privind aprobarea PUZ - stabilirea zona functionala camping Saschiz 2018-05-10
20 / 2018 Hotarare de consiliu privind punerea la dispozitia Comisiei Locale Pentru Stabilirea dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Saschiz a unui teren forestier de 101,23 in vedrea predarii acesteia titularului dreptului de administrare R:N:P ROMSILVA - Ocolul Silvic Sighisoara 2018-05-10
19 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetara pe anul 2018 2018-03-30
18 / 2018 HCL privind Regulamentul de functionare si organizare a SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA 2018-03-30
17 / 2018 HCL privind inchirierea de 4 mp catre RDS & RCS 2018-03-30
16 / 2018 HCL privind ocuparea unui spatiu pentru realizarea proiectului REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA SASCHIZ 2018-03-30
15 / 2018 HCL privind rezultatul inventarului comunei pe anul 2017 2018-03-30
14 / 2018 HCL privind aprobarea investitiei EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APA DIN COM> SASCHIZ 2018-03-30
13 / 2018 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL pentru investitia : EXINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA SASCHIZ 2018-05-30
Înapoi