Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2016 Hotarâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Saschiz 2016-12-13
18 / 2016 Hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2017 2016-12-13
17 / 2016 Hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-12-13
16 / 2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.. 2016-10-12
15 / 2016 Hotărâre privind actualizarea anexei de la HCL nr. 12/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public. 2016-10-12
14 / 2016 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 8/31.08.2016. 2016-10-12
13 / 2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Restaurarea Cetăţi de Refugiu sec. XIV din Saschiz jud. Mureş " 2016-09-27
12 / 2016 Hotărâre privind stabilirea preţului lemnului de foc pentru populaţie în faza fasonat la cioata. 2016-09-27
11 / 2016 Hotărâre privind achiziţionarea imobilului situat în comună Saschiz 451, jud. Mureş şi a terenului aferent în suprafaţa de 1990mp. 2016-09-27
10 / 2016 Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servici a utilajelor aparţinând Primăriei Saschiz 2016-09-27
9 / 2016 Hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2016 2016-09-27
8 / 2016 Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 12/2001 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public. 2016-08-31
7 / 2016 Hotarare privind revocarea HCL 26/25 mai 2016 2016-08-31
6 / 2016 Hotărâre privind alegerea membrilor comişilor de specialitate ale comunei Saschiz 2016-06-28
5 / 2016 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Saschiz 2016-06-28
Înapoi