Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
12 / 2018 HCL privind aprobarea functilor publice din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2018 2018-03-30
11 / 2018 HCL privind PAAR Saschiz 2018-03-30
10 / 2018 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI 2018-02-15
9 / 2018 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia REABILITARE POD IOPUGOS 2018-02-15
8 / 2018 HCL privind aprobarea planului de lucrari si actiuni de interes local 2018-02-07
7 / 2018 HCL privind licitatia trupurilor de pasune ramase libere din comuna Saschiz 2018-02-07
6 / 2018 HCL privind REABILITARE POD IOPUGOZ 2018-02-07
5 / 2018 HCL privind privind modificarea HCL 45/17.10.2017 privind proiectul REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SASCHIZ 2018-02-07
4 / 2018 HCL privind modul de valorificare al mesei lemnoase 2018-02-07
3 / 2018 HCL privind adoptarea bugetului local si bugetului institutilor publice finantate integral sau partial din venituri propri 2018-02-07
2 / 2018 HCL privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 la activitatea economica -Silvicultura 2018-02-07
1 / 2018 HCL privind impozitele si taxele locale pe anul 2018 2018-02-07
60 / 2017 Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2018 a excedentului bugetar din anul 2017 2017-12-27
59 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-12-27
58 / 2017 Hotarare privind aprobarea persoanelor semnatare in relatia cu UNICREDIT BANK 2017-12-27
Înapoi