Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si bugetului institutilor publice 2018-12-18
40 / 2018 Hotarare privind aprobarea prelungirii PUG al comunei Saschiz 2018-11-29
39 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutilor publice finantate partial sau integral din din venituri proprii pe anul 2018 2018-11-29
38 / 2018 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 2018-11-29
37 / 2018 Hotarare privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiuni activitatilor de colectare si transport a deseurilor din comuna Saschiz 2018-10-11
36 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai investitiei RESTAURAREA SI REVITALIZAREA IMOBILULI NR. 451 DIN SIT RURAL SASCHIZ 2018-09-28
35 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai incestitiei REAMENAJARE PIATA CENTRALA DIN SIT RURAL SASCHIZ 2018-09-28
34 / 2018 Hotarare privind indicatori tehnico - economici ai investitiei MODERNIZAREA SI EFICENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA SASCHIZ 2018-09-28
33 / 2018 Hotarare privind privind modificarea anexelor 1,2 la HCL nr. 4 din 15 februarie 2018 2018-09-28
32 / 2018 Hotarare de consiliu privind activitatea economica - silvicultura 2018-09-28
31 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri propri pe anul 2018 2018-09-28
30 / 2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru privind vanzarea de bunuri imobile proprietate privata a comunei Saschiz 2018-09-28
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-07-30
28 / 2018 Privind aprobarea serviciului de iluminat public in Comuna Saschiz, Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public in Comuna Saschiz, Caietul de sarcini-cadr al serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public. 2018-07-30
27 / 2018 Hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrailor de interventii pentru proiectul REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOALA GIMNAZIALA DIN LOC. SASCHIZ 2018-06-18
Înapoi