Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2016 Hotărâre privind privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Saschiz 2016-05-25
25 / 2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma procedurii de achiziţie a investitiei CONSTRUIRE POD FESELGOZ, loc. Saschiz jud Mureş 2016-06-16
24 / 2016 Hotărâre privind asigurarea finanţării din bugetul local al Comunei Saschiz pentru cheltuielile care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală pentru investiţia CONSTRUIRE POD FESELGOZ, loc. Saschiz jud Mureş 2016-05-16
23 / 2016 Hotărâre privind transformarea unor posturi aferente funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Saschiz 2016-05-16
22 / 2016 Hotărâre privind modificarea limitei de proprietate a unor imobile aparţinând Statului Român 2016-05-16
21 / 2016 Hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2016 2016-05-16
20 / 2016 Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D. I "AQUA ÎNVEŞT MURE" aprobarea proiectului Actului Adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa şi de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de S.C. "Compania Aquaserv" S.A. 2016-03-14
19 / 2016 Privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale 2016-03-14
18 / 2016 Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş 2016-03-14
17 / 2016 Privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I "AQUA INVEST MUREŞ" aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş 2016-03-14
16 / 2016 Privind aprobarea participării Comunei Saschiz, membră a asociaţiei Grupul de Acţiune Locala Dealurile Târnăvenelor pentru accesarea fondurilor PNDR 2014-2020, Axa LEADER, Măsura 19 şi Sub masurile aferente 2016-03-14
15 / 2016 Hotărâre privind aprobarea de lucrări silvice pentru anul 2016 2016-03-14
14 / 2016 Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 1 din 6 februarie 2012 privind rezultatul inventarului patrimoniului comunei Saschiz 2016-03-14
13 / 2016 Hotărâre privind Regulamentul de funcţionare a microbuzului şcolar 2016-03-14
12 / 2016 Hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase şi organizarea licitaţiei pentru vânzare 2016-03-14
Înapoi