Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2017 Hotarare privind modificarea art. 11 din Regulamentul de pasunat 2017-10-17
49 / 2017 Hotarare privind modificarea anexelor 1,2 si 3 de la HCL 39 din 12 septembrie 2017 2017-10-17
48 / 2018 Hotarare privind aprobarea prelungirii PUG 2018-01-17
47 / 2017 Hotareare privind finantarea PODULUI DIN IUPUGOS 2017-10-17
46 / 2017 Hotarare privind finantarea proiectului " Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa din comuna Saschiz" 2017-10-17
45 / 2017 Hotarare privind aprobarea de cheltuieli din bugetul local pentru proiectul "Reabilitare si modernizare strazi" 2017-10-17
44 / 2017 Hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2017 2017-09-22
43 / 2017 Hotarare privind organizarea statului de functii din aparatul primarului 2017-09-22
42 / 2017 Hotarare privind solicitarea unei scrisori de garantie de la FNGCIMM 2017-09-22
42 / 2017 Hotarare privind solicitarea unei scrisori de garantie de la FNGCIMM 2017-09-22
42 / 2017 Hotarare privind solicitarea unei scrisori de garantie de la FNGCIMM 2017-09-22
41 / 2017 Hotarare privind aprobarea investitiei " Reabilitarea caminului cultural din Cloasterf" 2017-09-22
40 / 2017 Hotarare privind aprobarea planului de ocupare a functilor publice 2017-09-12
39 / 2017 Hotarare privind modificarea anexelor 1, 2 si 3 HCL 4 din 2017 2017-09-12
38 / 2017 Hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru unitatile de cult 2017-09-12
Înapoi