Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
20 / 2018 Hotarare de consiliu privind punerea la dispozitia Comisiei Locale Pentru Stabilirea dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Saschiz a unui teren forestier de 101,23 in vedrea predarii acesteia titularului dreptului de administrare R:N:P ROMSILVA - Ocolul Silvic Sighisoara 2018-05-10
19 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetara pe anul 2018 2018-03-30
18 / 2018 HCL privind Regulamentul de functionare si organizare a SERVICIULUI DE ASISTENTA SOCIALA 2018-03-30
17 / 2018 HCL privind inchirierea de 4 mp catre RDS & RCS 2018-03-30
16 / 2018 HCL privind ocuparea unui spatiu pentru realizarea proiectului REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA SASCHIZ 2018-03-30
15 / 2018 HCL privind rezultatul inventarului comunei pe anul 2017 2018-03-30
14 / 2018 HCL privind aprobarea investitiei EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APA DIN COM> SASCHIZ 2018-03-30
13 / 2018 Hotarare privind asigurarea finantarii din bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL pentru investitia : EXINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA SASCHIZ 2018-05-30
12 / 2018 HCL privind aprobarea functilor publice din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2018 2018-03-30
11 / 2018 HCL privind PAAR Saschiz 2018-03-30
10 / 2018 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI 2018-02-15
9 / 2018 HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia REABILITARE POD IOPUGOS 2018-02-15
8 / 2018 HCL privind aprobarea planului de lucrari si actiuni de interes local 2018-02-07
7 / 2018 HCL privind licitatia trupurilor de pasune ramase libere din comuna Saschiz 2018-02-07
6 / 2018 HCL privind REABILITARE POD IOPUGOZ 2018-02-07
Înapoi