Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2017 Hotarare privind stabilirea salarilor de baza pentru functiile publice si functiile de specialitate din aparatul primarului 2017-07-21
32 / 2017 Hotarare privind participarea la Programul competitional privind scaderea numarului de nutrientilor 2017-05-30
31 / 2017 Hotarare privind numarul de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 2017-05-30
30 / 2017 Hotarare privind modificarea bugetului pe anul 2017 2017-05-30
29 / 2017 Hotarare privind modificarea statului de functii din aparatul primarului 2017-05-30
28 / 2017 Hotarare privind modificarea art. 17 si revocarea art. 22 din Regulamentul comunal privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pajistilor de pe UAT Saschiz, jud. Mures, aprobat prin HCL nr. 15/28.02.2017 2017-04-14
27 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Calea Architii, Paraul Stanii si Fete din domeniul public al comunei 2017-04-14
26 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Coop, Sembes,Razoare, Mesig, Higiuri si Peste Vale din domeniul public al comunei. 2017-04-14
25 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Etung, Pasunatul Romanilor, Livada, Volstok, Lazuri si Canton din domeniul public al comunei. 2017-04-14
24 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Fagetel, Braniste si Padine din domeniul public al comunei 2017-04-14
23 / 2017 Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect aferente investitiei RESTAURAREA CETATII DE REFUGIU SEC> XIV DIN SASCHIZ JUD MURES 2017-04-14
22 / 2017 Hotarare privind adoptarea bugetului local si bugetul institutiilor publice finatate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017 2017-03-31
21 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului actual de executie a bugetului local autofinantate integral din venituri proprii si a situatilor financiare pentru anul 2016 2017-03-31
20 / 2017 Hotarare privind utilizarea ca sursa de finantare a cheltuielilor 2017-03-31
19 / 2017 Hottarare privind modificarea HCL nr. 18 din 13 decembrie 2016 2017-03-31
Înapoi