Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2016 Hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2016 2016-09-27
8 / 2016 Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 12/2001 privind însuşirea bunurilor care aparţin domeniului public. 2016-08-31
7 / 2016 Hotarare privind revocarea HCL 26/25 mai 2016 2016-08-31
6 / 2016 Hotărâre privind alegerea membrilor comişilor de specialitate ale comunei Saschiz 2016-06-28
5 / 2016 Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Saschiz 2016-06-28
4 / 2016 Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2016-06-28
3 / 2016 Hotărâre privind constituirea Consiliului Local al Comunei Saschiz 2016-06-28
2 / 2016 Hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, care compun Consiliul Local al comunei Saschiz 2016-06-28
1 / 2016 Hotărâre privind alegerea Comisiei de validare 2016-06-28
30 / 2016 Hotărâre privind proiectul “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN LOCALITATEA CLOASTERF “ 2016-05-25
29 / 2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul " Reabilitarea şi modernizarea aşezământ cultural în loc. Cloasterf", care se va depune în cadrul programului PNDR 2016-05-25
28 / 2016 Hotărâre privind implementarea proiectul " Reabilitarea şi modernizarea străzi în comună Saschiz" 2016-05-25
27 / 2016 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru proiectul " Reabilitarea şi modernizarea străzi în comună Saschiz" 2016-05-25
26 / 2016 Hotărâre privind privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Saschiz 2016-05-25
25 / 2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi în urma procedurii de achiziţie a investitiei CONSTRUIRE POD FESELGOZ, loc. Saschiz jud Mureş 2016-06-16
Înapoi