Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2017 Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2017 a exceedentului bugetar realizat la sfarsitul anului 2016 2017-01-31
2 / 2017 Hotarare privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 2017-01-31
1 / 2017 HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor din aparatul de specialitate a primarului 2017-01-31
21 / 2016 Hotarâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2017 -2018 2016-12-13
20 / 2016 Hotarâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Saschiz 2016-12-13
19 / 2016 Hotarâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Saschiz 2016-12-13
18 / 2016 Hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale pe anul 2017 2016-12-13
17 / 2016 Hotarâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 2016-12-13
16 / 2016 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.. 2016-10-12
15 / 2016 Hotărâre privind actualizarea anexei de la HCL nr. 12/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public. 2016-10-12
14 / 2016 Hotărâre privind revocarea HCL nr. 8/31.08.2016. 2016-10-12
13 / 2016 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "Restaurarea Cetăţi de Refugiu sec. XIV din Saschiz jud. Mureş " 2016-09-27
12 / 2016 Hotărâre privind stabilirea preţului lemnului de foc pentru populaţie în faza fasonat la cioata. 2016-09-27
11 / 2016 Hotărâre privind achiziţionarea imobilului situat în comună Saschiz 451, jud. Mureş şi a terenului aferent în suprafaţa de 1990mp. 2016-09-27
10 / 2016 Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servici a utilajelor aparţinând Primăriei Saschiz 2016-09-27
Înapoi