Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
35 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai incestitiei REAMENAJARE PIATA CENTRALA DIN SIT RURAL SASCHIZ 2018-09-28
34 / 2018 Hotarare privind indicatori tehnico - economici ai investitiei MODERNIZAREA SI EFICENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN COMUNA SASCHIZ 2018-09-28
33 / 2018 Hotarare privind privind modificarea anexelor 1,2 la HCL nr. 4 din 15 februarie 2018 2018-09-28
32 / 2018 Hotarare de consiliu privind activitatea economica - silvicultura 2018-09-28
31 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate din venituri propri pe anul 2018 2018-09-28
30 / 2018 Hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru privind vanzarea de bunuri imobile proprietate privata a comunei Saschiz 2018-09-28
29 / 2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-07-30
28 / 2018 Privind aprobarea serviciului de iluminat public in Comuna Saschiz, Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public in Comuna Saschiz, Caietul de sarcini-cadr al serviciului de iluminat public, stabilirea formei de gestiune a serviciului de iluminat public. 2018-07-30
27 / 2018 Hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrailor de interventii pentru proiectul REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOALA GIMNAZIALA DIN LOC. SASCHIZ 2018-06-18
26 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 2018-06-18
25 / 2018 Hotarare privind modificarea HCL nr. 13. 30.03.2018 privind investitia EXTINDEREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA SASCHIZ JUD. MURES 2018-06-18
24 / 2018 Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Saschiz 2018-06-18
23 / 2018 Hotarare privind aprobarea numarului de posturi de asistenti personali ai persoanelor handicap GRAV 2018-06-18
22 / 2018 Hotarare privind aprobarea contului de executie pentru anul 2017, a bugetului local si bugetul institutiilor vinantate integral sau partial din venituri proprii. 2018-05-10
21 / 2018 Hotarare privind aprobarea PUZ - stabilirea zona functionala camping Saschiz 2018-05-10
Înapoi