Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SVSU - SASCHIZ 2017-02-28
12 / 2017 Hotărâre privind aprobarea PAAR in domeniul SVSU Saschiz 2017-02-28
11 / 2017 Hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local al comunei Saschiz pentru categorile de lucrări care nu se finanțeaza prin PNDL 2017-02-28
10 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu TVA 19% , pentru obiectivul de investiție REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
9 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SASCHIZ urmare a modificarii taxei pe valoarea adaugată 2017-02-28
8 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției REABILITARE POD IOPUGOZ, LOC SASCHIZ 2017-02-28
7 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției EXTINDREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÂ DIN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
6 / 2017 Hotărâre privind aprobarea aderarii unor unități administrativ teritoriale la ADI 2017-02-28
5 / 2017 Hotarare privind bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 la activitatea economica - Silvicultura 2017-01-31
4 / 2017 Hotarare privind modul de valorificare a tipului de licitatie si pretul de pornire la licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa 2017-01-31
3 / 2017 Hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2017 a exceedentului bugetar realizat la sfarsitul anului 2016 2017-01-31
2 / 2017 Hotarare privind Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 2017-01-31
1 / 2017 HCL privind aprobarea planului de ocupare a functiilor din aparatul de specialitate a primarului 2017-01-31
21 / 2016 Hotarâre privind aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2017 -2018 2016-12-13
20 / 2016 Hotarâre privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe și obiecte de inventar din domeniul privat al comunei Saschiz 2016-12-13
Înapoi