Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2014 Hotarare nr. 19 din 31 martie 2014 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de inchiriere a bunurilor imobile proprietatea publica si privata a comunei Saschiz 2014-03-31
18 / 2014 Hotarare nr. 18 din 31 martie 2014 privind revocarea HCL nr. 16/28.02.2014 2014-03-31
17 / 2014 Hotarare nr. 17 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Actului additional la Contractul de concesiune nr. 10/12.05.2011 2014-02-28
16 / 2014 Hotarare nr. 16 din 28 februarie 2014 privind organizarea licitatiei pentru inchirierea suprafetelor de pasune ramase libere 2014-02-28
15 / 2014 Hotarare nr. 15 din 28 februarie 2014 privind contul anul de executie al bugetului local, al activitatilor autofinantate finantate integral din venituri proprii si al situatiilor financiare anuale pentru anul 2013 2014-02-28
14 / 2014 Hotarare nr. 14 din 28 februarie 2014 privind Planul de Actiuni si Lucrari de Interes Local pe anul 2014 2014-02-28
13 / 2014 Hotarare nr. 13 din 28 februarie 2014 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si insusirea prevederilor contractului de delegare 2014-02-28
12 / 2014 Hotarare nr. 12 din 28 februarie 2014 privind aprobarea bugetului lucrarilor silvice necesare a se executa in anul 2014 2014-02-28
11 / 2014 Hotarare nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea proiectului Contractului de prestari servicii silvice 2014-02-28
10 / 2014 Hotarare nr.10 din 28 februarie 2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care contravenientii, persoane fizice, vor presta activitati in folosul comunitatii 2014-02-28
9 / 2014 Hotararea nr.9 din data de 19 februarie 2014 privind retragerea Comunei Saschiz din Asociatia Utilizatorilor de Pasune din comuna Saschiz 2014-02-19
8 / 2014 Hotararea nr. 8 din data de 19 februarie 2014 privind aprobarea listei partizilor propuse la vanzare catre agenti economici si organizarea licitatiei pentru masa lemnoasa 2014-02-19
7 / 2014 Hotararea nr. 7 din data de 3 februarie 2014 privind adoptarea bugetului local si bugetul institutiilor publice finantat intregral sau partial din venituri proprii pentru anul 2014 2014-02-03
6 / 2014 Hotararea nr. 6 din data de 3 februarie 2014 privind rezultatul inventarierii patrimoniului comunei Saschiz la finele anului 2013 2014-02-03
5 / 2014 Hotararea nr. 5 din data de 10 ianuarie 2014 privind planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 2014-01-10
Înapoi