Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2015 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-09-28
36 / 2015 Hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 13 zile calendaristice a valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul, Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în 2010 Comună Saschiz, Judeţul Mureş" finanţat în cadrul Programului PNDR, Măsura 322 D - . Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010 2015-09-28
34 / 2015 Hotărârea pentru cuprinderea în domeniul public al comunei Saschiz a unor bunuri imobile dobândite prin construire conform proiectelor tehnice 2015-07-06
33 / 2015 Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Saschiz 2015-07-06
32 / 2015 Hotărâre pentru revocarea HCL nr.14 din 10.02.2015 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr 12/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al comunei Saschiz, cu modificări şi completări ulterioare şi HCL nr. 24 din 29.05.2015 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Saschiz 2015-07-06
31 / 2015 Privind aprobarea solicitării unei scrisori degarantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul integrat <<ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE SERVICIU PUBLIC DE ÎNTREŢINERE DRUMURI ŞI DOTAREA CĂMINELOR CUL TURALE DIN CO MUNA SASCHIZ>> finanţat în cadrul Programului LEADER al PNDR, Măsura 322L 2015-07-06
30 / 2015 Hotărâre privind aprobarea bugetului pentru proiectul <<ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE SERVICIU •PUBLIC DE ÎNTREŢINERE DRUMURI ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNĂ SASCHIZ>> finanţat în cadrul Programului PNDR, Măsura 322L - " Renovarea şi dezvoltarea satelor " 2015-07-06
29 / 2015 Hotărârea privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I, AQUA ÎNVEŞT MUREŞ" aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C, Compania Aquaserv" S.A 2015-07-06
28 / 2015 Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I, AQUA ÎNVEŞT MURE$" modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C, Compania Aquaserv" S.A şi în consecinţă aprobarea noului Regunt al Serviciului 2015-07-06
21 / 2015 Hotărâre privind aprobarea bugetului lucrărilor silvice necesare a se executa în anul 2015 2015-04-29
20 / 2015 Hotărâre privind vânzarea clădirii situate în Saschiz nr.451 2015-04-29
19 / 2015 Hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Adiţional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum şl Politica Tarifară - anexă la Contractul de Delegare - actualizate în concordanţă cu Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de Credit 2015-04-29
18 / 2015 Hotărârea privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOLECT MUREŞ 2015-04-29
17 / 2015 Hotărârea privind aprobarea unui act adiţional la contractul de finanţare nr.322D011 l 72800005 a Proiectului, Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în 2010 Comună Saschiz Judeţul Mureş" 2015-04-29
16 / 2015 Hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale la contractele de închiriere a locuinţelor din fondul locativ al comunei Saschiz 2015-04-29
Înapoi