Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2015 Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Saschiz. 2015-05-29
23 / 2015 Hotărâre privind aprobarea Contractului de prestări servicii silvice-proiect. 2015-05-29
22 / 2015 Hotarare privind mandatul dat reprezentantului autorrtatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I ,,AQUA INVEST MURE\'\' 2015-05-29
14 / 2015 Hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Saschiz 2015-02-10
13 / 2015 Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I, AQUA ÎNVEŞT MUREŞ" aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş 2015-02-10
12 / 2015 Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara, AQUA ÎNVEŞT MUREŞ" conform H.G. nr. 742 din 2014 2015-02-10
11 / 2014 Hotararea privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generali a A.D.I, AQUA ÎNVEŞT MUREŞ" aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C, Compania Aquaserv" S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010 2014-02-10
10 / 2015 Hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate 2015-02-10
9 / 2015 Hotărâre aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Saschiz, efectuată în perioada 22-30.12.2014 de către Comisia de inventariere constituită prin Dispoziţia Primarului nr.494/22.12.2014 2015-02-10
8 / 2015 Hotărâre privind adoptarea bugetului local şi bugetul instituţiilor publice finanţat integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2015 2015-02-10
7 / 2015 Hotărâre pentru aprobarea contului annual de execuţie a bugetului local şi a activităţilor autofinantate finanţate integral din venituri proprii şi a situaţilor financiare anuale pentru anul 2014 2015-02-10
6 / 2015 Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2015 a excedentului rezultat la finele anului 2014 de la bugetul de venituri şl cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii-activitate economică 2015-02-10
4 / 2015 Hotarare privind Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015 2015-01-19
3 / 2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatii in 2010 Comuna Saschiz, Judetul Mures" finantat in cadrul Programului PNDR, Masura 322 D - .Jnvestitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010,, 2015-01-19
2 / 2015 Hotărârea privind prelungirea cu 8 luni a implementării proiectului „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în 2010 Comună Saschiz, Judeţul Mureş” finan¡at în cadrul Programului PNDR, Măsura 322 D — „Investiţii privind lucrári de refacere şi modemizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaJii în anul 2010 2015-01-19
Înapoi