Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2015 Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2016, a excedentului rezultat la finele anului 2015 de la bugetul de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii-activitatea economică 2015-12-02
52 / 2015 Hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a comunei Saschiz. 2015-12-02
51 / 2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-12-02
50 / 2015 Hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 4 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA 2015-12-02
49 / 2015 Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul comunei Saschiz, judeţul Mureş. 2015-12-02
48 / 2015 Hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei SASCHIZ, Judeţul Mureş 2015-12-02
47 / 2015 Hotărâre privind dezmembrarea unor imobile aflate în proprietatea privată Comunei Saschiz 2015-12-02
46 / 2015 Hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare pentru anul şcolar 2016-2017 2015-12-02
45 / 2015 Hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara, "AQUA ÎNVEŞT MUREŞ" 2015-12-02
44 / 2015 Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generată a A.D.I “AQUA ÎNVEŞT MUREŞ” 2015-12-02
43 / 2016 Hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generată a A.D.I “AQUA ÎNVEŞT MUREŞ” 2016-01-02
42 / 2015 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2016 2015-12-02
41 / 2015 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 2015-12-02
40 / 2015 Hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 4 luni a valabilităţii scrisorii de garanţie emisă de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru acoperirea avansului solicitat pentru proiectul integrat, "ÎNFIINŢARE ŞI DOTĂRI!: SERVICIU PUBLIC DE ÎNTREŢINERI!: DRUMURI ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN COMUNĂ SASCHIZ" 2015-11-02
38 / 2015 Hotărâre pentru modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului Public al comunei Saschiz 2015-11-02
Înapoi