Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Saschiz în vederea punerii în aaplicare a Legii 18/1991 2019-02-27
7 / 2019 Hotărâre privind aprobarea rezultatul inventarierii patrimoniului comunei Saschiz 2019-02-27
6 / 2019 Hotărâre privind aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiuni privind întreținerea și reparația sistemului de iluminat public în comuna Saschiz 2019-02-27
5 / 2019 Hotărâre privind aprobarea închirierii trupurilor de pasune ramase libere din domeniul public al comunei Saschiz, a documentațiilor de atribuire precum si modalitatea de atribuire a contractelor 2019-02-27
4 / 2019 Hotarâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2019 2019-02-04
3 / 2019 Hotarăre privind aprobarea PAAR în domeniul situaților de urgență la nivelul UAT Saschiz 2019-02-27
2 / 2019 Hotarâre privind REȚEAUA ȘCOLARĂ pentru anul 2019- 2020, peraza comunei Saschiz 2019-02-27
1 / 2019 Hotarare privind alegerea Președintelui de ședintă al Consiliului Local al comunei Saschiz pentru o periodă de 3 luni 2019-02-27
42 / 2018 Hotarare privind excedentul bugetar rezultat la finele anului 2018 2018-12-18
41 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si bugetului institutilor publice 2018-12-18
40 / 2018 Hotarare privind aprobarea prelungirii PUG al comunei Saschiz 2018-11-29
39 / 2018 Hotarare privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutilor publice finantate partial sau integral din din venituri proprii pe anul 2018 2018-11-29
38 / 2018 Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 2018-11-29
37 / 2018 Hotarare privind avizarea documentatiilor pentru delegarea gestiuni activitatilor de colectare si transport a deseurilor din comuna Saschiz 2018-10-11
36 / 2018 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici ai investitiei RESTAURAREA SI REVITALIZAREA IMOBILULI NR. 451 DIN SIT RURAL SASCHIZ 2018-09-28
Înapoi