Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2019 Hotarare privind aprobarea suplimentarii valorii contractului de lucrari nr. 2843/31.10.2019 REABILITARE SI MODERNIZARE ASEZAMANT CULTURAL IN LOCALITATEA CLOASTERF, ca urmare a modificarilor generate de OUG 114/2018 2019-06-28
27 / 2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de instruire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud. Mures 2019-06-28
27 / 2019 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de instruire si administrare a taxei speciale de salubrizare in jud. Mures 2019-06-28
26 / 2019 Hotarăre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COM. SASCHIZ precum si aprobarea finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finateaza de la bugetul de stat prin PNDL 2019-05-31
25 / 2019 Hotarăre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției REABILITARE POD IOUPUGOZ LOC: SASCHIZ precum si aprobarea finantarii din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finateaza de la bugetul de stat prin PNDL 2019-05-31
24 / 2019 Hotarăre privind aprobarea modificarea HCL nr. 20/19.04.2019 cu privire la aprobarea valorii totale actualizate pentru obiectivul de investiții REALIZAREA DE CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE IN COM. SASCHIZ JUD. MURES SI A RESTULUI DE EXECUTAT PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI AFERENTI ACESTEI VALORI 2019-05-31
23 / 2019 Hotarăre privind aprobarea indexări cu rata inflației de 4,6 % nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, pentru anu 2020 2019-05-31
22 / 2019 Hotarăre privind aprobarea încheierii unei convenții de cooperare pentru aplicarea proiectului de interes public Poliție - Autorități locale 2019-05-31
21 / 2019 Hotarâre privind alegerea Presedintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Saschiz pentru o perioadă de 3 luni 2019-05-31
20 / 2019 Hotarare privind aprobarea valorii totale actualizate privind obiectivul de investitii RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA SASCHIZ JUD. MURES si a restului de executat precum si indicatorilor tehnico-economici aferenti acestei valori 2019-04-19
19 / 2019 Hotarare privind aprobarea contului anual de executie pentru anul 2018 a bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri propri 2019-04-19
18 / 2019 Hotarare privind aprobarea bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019 2019-04-19
17 / 2019 Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Saschiz jud. Mures pentru periada 2019 - 2021 si a Planului anual de actiune privind serviciile administrative si finantate de la bugetul local pentru anul 2019 2019-04-19
16 / 2019 Hotarare privind aprobarea concesiuni fara licitatie a unui spatiu cu destinatie de Cabinet de medicina de familie 2019-04-19
15 / 2019 Hotărâre privind stabilirea componentei echipei mobile ce va asigura interventia de urgență în cazurile de violență domestică 2019-03-29
Înapoi