Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2017 Hotarare privind modificarea art. 17 si revocarea art. 22 din Regulamentul comunal privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pajistilor de pe UAT Saschiz, jud. Mures, aprobat prin HCL nr. 15/28.02.2017 2017-04-14
27 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Calea Architii, Paraul Stanii si Fete din domeniul public al comunei 2017-04-14
26 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Coop, Sembes,Razoare, Mesig, Higiuri si Peste Vale din domeniul public al comunei. 2017-04-14
25 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Etung, Pasunatul Romanilor, Livada, Volstok, Lazuri si Canton din domeniul public al comunei. 2017-04-14
24 / 2017 Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru inchirierea trupurilor de pasune din zona Fagetel, Braniste si Padine din domeniul public al comunei 2017-04-14
23 / 2017 Hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect aferente investitiei RESTAURAREA CETATII DE REFUGIU SEC> XIV DIN SASCHIZ JUD MURES 2017-04-14
22 / 2017 Hotarare privind adoptarea bugetului local si bugetul institutiilor publice finatate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017 2017-03-31
21 / 2017 Hotarare privind aprobarea contului actual de executie a bugetului local autofinantate integral din venituri proprii si a situatilor financiare pentru anul 2016 2017-03-31
20 / 2017 Hotarare privind utilizarea ca sursa de finantare a cheltuielilor 2017-03-31
19 / 2017 Hottarare privind modificarea HCL nr. 18 din 13 decembrie 2016 2017-03-31
18 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CETAȚII DE REFUGIU - SASCHIZ 2017-02-28
17 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL 2017-2018 2017-02-28
16 / 2017 Hotărâre privind revocarea HCL 21 din 13 .12.2016 privind reteaua școlară 2017-02-28
15 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PĂȘUNATULUI DIN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
14 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 2017-02-28
Înapoi