Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
18 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A CETAȚII DE REFUGIU - SASCHIZ 2017-02-28
17 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL 2017-2018 2017-02-28
16 / 2017 Hotărâre privind revocarea HCL 21 din 13 .12.2016 privind reteaua școlară 2017-02-28
15 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PĂȘUNATULUI DIN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
14 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 2017-02-28
13 / 2017 Hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SVSU - SASCHIZ 2017-02-28
12 / 2017 Hotărâre privind aprobarea PAAR in domeniul SVSU Saschiz 2017-02-28
11 / 2017 Hotărâre privind asigurarea finanțării din bugetul local al comunei Saschiz pentru categorile de lucrări care nu se finanțeaza prin PNDL 2017-02-28
10 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați cu TVA 19% , pentru obiectivul de investiție REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE IN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
9 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SASCHIZ urmare a modificarii taxei pe valoarea adaugată 2017-02-28
8 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției REABILITARE POD IOPUGOZ, LOC SASCHIZ 2017-02-28
7 / 2017 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției EXTINDREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APÂ DIN COMUNA SASCHIZ 2017-02-28
6 / 2017 Hotărâre privind aprobarea aderarii unor unități administrativ teritoriale la ADI 2017-02-28
5 / 2017 Hotarare privind bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 la activitatea economica - Silvicultura 2017-01-31
4 / 2017 Hotarare privind modul de valorificare a tipului de licitatie si pretul de pornire la licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa 2017-01-31
Înapoi